Search: 电器、电子零组件
请您留下基本资料,东联的产品经理会与您联系。
产品 photo 产品系列 产品应用 产品资讯
氮氣
气体
液氮
气体
液氬
气体
液態二氧化碳
气体
聚乙二醇: PEG Series
特用化学品/日用化学品
三乙醇胺 (TEA, Triethanolamine) CAS No.: 102-71-6
特用化学品/溶剂化学品
二乙醇胺 (DEA, Diethanolamine) CAS No.: 111-42-2
特用化学品/溶剂化学品
單乙醇胺 (MEA, Monoethanolamine) CAS No.: 141-43-5
特用化学品/溶剂化学品
三乙二醇單丁醚 (Triethylene Glycol Monobutyl Ether, TB) CAS No.: 143-22-6
特用化学品/溶剂化学品
二乙二醇單丁醚 (Diethylene Glycol Monobutyl Ether, DB) CAS No.: 112-34-5
特用化学品/溶剂化学品
重新筛选